Afspraak
Maak direct een afspraak.
Zorgverzekeraar
De kosten van de behandeling
gaan niet van uw eigen risico af.
Contact
Neem direct contact met ons op.
Home » ORTHOMANUELE THERAPIE » Orthomanuele therapie klachten
Behandelbare klachten orthomanuele therapie

Lage rugpijn

Lage rugpijn komt vaak voor in de westerse samenleving. Tachtig procent van de volwassen mannen en vrouwen heeft daar jaarlijks last van. In meer of mindere mate. Meestal is de klacht na enkele weken weer voorbij. Zo veel mogelijk aktief blijven is de snelste weg naar herstel. Bij sommigen is de klacht zo hevig dat ze het werk niet kunnen uitvoeren en moeten verzuimen. De meesten hervatten het werk binnen twee weken, ook al hebben ze nog redelijk veel klachten. Als het verzuim echter zes weken duurt, is de kans dat die persoon na een jaar nog thuis is 80%. Ondanks al het wetenschappelijke onderzoek is rugpijn een ongrijpbaar gebeuren met grote invloed op de persoon, het werk en het gezin.

Vandaar dat veel mensen onze hulp zoeken voor lage rugpijn.

Zeer kenmerkend voor de OMG is de aandacht die wij besteden aan het bekken. Het scheef staan of verwringen van het bekken heeft namelijk een grote verstorende invloed op de heiligbeengewrichten ( SI gewrichten) en de lage rug. Meestal staan de onderste lendenwervels dan ook scheef. Eigenlijk hebben we te maken met een chronische of acute verstuiking van de lage rug.

Deze ingrijpende afwijking komt vaak voor. De constructie kent vele varianten. De diagnostiek en behandeling ervan is alleen binnen de OMG bekend.

Abusievelijk wordt een bekkenscheefstand nogal eens aangezien voor een beenlengteverschil.

Na correctie van het bekken blijkt dan doorgaans dat de hakverhoging niet meer nodig is.

Bekkeninstabiliteit
Bekkeninstabiliteit lijkt een nieuwe aandoening te zijn van vrouwen die zwanger zijn of reeds bevallen zijn.

Er wordt een pijnpatroon mee bedoeld dat zich afspeelt tussen de borstkas en de knieën en waarbij ook vaak het schaambeen pijnlijk is. De oorzaak wordt toegeschreven aan een verstoring van de stabiliteit van het bekken mogelijk (maar lang niet zeker) door hormonale invloeden. De klachten van een "bekkeninstabiliteit" worden echter vrijwel altijd veroorzaakt door een bekkenverwringing. Behandeling van deze bekkenverwringing doet de klachten verdwijnen. Hoe ernstig deze soms ook zijn. Behandeling kan plaatsvinden tot in de laatste week voor de bevalling of kan kort na de bevalling worden aangevangen.

Ischias
Ischias is geen aparte aandoening. Het is de benaming voor pijn in een been, doorgaans voorbij de knie. De pijn wordt mogelijk veroorzaakt door een prikkeling van de grote beenzenuw; de ischias zenuw. Een bekkenverwringing en / of scheefstand van de onderste lendenwervels kunnen dit beeld gemakkelijk veroorzaken.

Hernia ( hernia nucleus pulposus)
Bij een "hernia" is er een uitpuiling van de tussenwervelschijf in het wervelkanaal. Als deze uitpuiling op een zenuw gaat drukken kan dit pijn gaan geven. Deze pijn zit dan altijd in een been, tot in het onderbeen of de voet. Dus NIET in de rug! Veel mensen denken bij hevige rugpijn dat ze wel eens een hernia konden hebben. Deze angst is niet nodig. Zelfs al wordt er op de MRI een hernia gezien ( 60% van alle volwassenen !) dan is dit zelden de oorzaak van de pijn. Op een gewone röntgenfoto is een hernia niet te zien.

Op de MRI of CT scan is goed te zien of er een hernia is en of deze op de zenuw drukt. Bij te dragen pijn wordt er niet geopereerd, maar afgewacht. Pijnstillers, fysiotherapie en houdingscorrectie worden dan vaak voorgeschreven. Manipulatie ( kraken) is gecontra indiceerd i.v.m. het risico van doorschieten van de hernia.

Voor de OMG is een hernia geen contra indicatie. Er wordt immers geen geweld gebruikt; niet gekraakt. Door het uitlijnen van het bekken en de lendenwervelkolom ontstaat er een normale druk in de tussenwervelschijf en kan de uitpuiling zich terugtrekken. Ook kan het zijn dat door het rechtzetten van de wervels de uitpuiling niet meer op de zenuw drukt, waardoor de klachten kunnen verdwijnen.

Heup, knie en voet
Veel klachten van de heupen, knieën en voeten vinden hun oorsprong in het bekken en de lage rug. Uitlijnen van bekken en de lage rug is dus een eerste vereiste. Hierna wordt het heupgewricht zelf beoordeeld en zonodig gecorrigeerd. Bij knieklachten is vaak het onderbeen t.o.v. het bovenbeen wat verdraaid. Ook kan het kopje van het kuitbeen verschoven zijn. Dit zien we vaak na zwikken.

Problemen met de enkel of voet kunnen door een verschuiving van een middenvoetsbeentje veroorzaakt worden. Speciale aandacht geven we aan een verschuiving van het kuitbeen. Deze afwijking wordt vaak niet onderkend en komt veel voor. Als er na een verstuiking van de enkel of zwikken langdurig klachten blijven, is een verschuiving van het kuitbeen doorgaans de boosdoener. Vaak treden er dan ook knieklachten op.

Pijn op de borst / syndroom van Tietze
De borstkas word gevormd door een kooi van ribben die aan de achterkant vastzitten aan de borstwervels en aan de voorkant vastzitten aan het borstbeen. Als nu een borstwervel gaat verdraaien, wringt hij aan de links en rechts vastzittende ribben. Dit kan pijn geven in verloop van de rib. Dit voelt als pijn op de borst. Als dit aan de linkerkant zit, denken we al snel aan iets met het hart. Neem toch altijd hierover contact op met uw huisarts. Als zijn onderzoek of dat van de cardioloog geen vervelende dingen oplevert, kan bekeken worden of het een wervel / ribscheefstand betreft.

Het syndroom van Tietze is de benaming van pijn op de overgang van de rib op het borstbeen. Wij zien dit vaak in relatie met scheefstaande borstwervels. Dit geeft spanning op de ribboog en dit geeft weer irritatie van de aanhechting op het borstbeen. De borstwervelkolom is een lastig gebied voor de andere methodieken. In de OMG is het mogelijk met dezelfde precisie als voor de lendenwervels en de nekwervels de stand van de borstwervels te bepalen en te behandelen. De ribaanhechting op het borstbeen zal eveneens beoordeeld en zonodig behandeld worden. Ook dit vraagt een speciale vaardigheid.

Nek, schouder, arm- RSI
Problemen van de nek gaan vaak gepaard met problemen in de schouders en armen. De nekwervelkolom is fragiel gebouwd, draagt een hoofd van 4,5 kg en de arm/schouderspieren hechten er aan vast. Alles wat u met uw handen doet komt aan in de nek. Geen kleinigheid dus. Eigenlijk wonderbaarlijk dat dit toch klachtenvrij kan gebeuren. Bij klachten zien wij nogal wat scheefstand in de nek en bovenrug. Vaak geeft dit niet alleen pijn. De arm kan tintelen, er is moeheid, gevoel uit balans te zijn ( wat ook letterlijk zo is). Spanning in de nek en hoofdpijnen.

Tennis elleboog / carpal tunnel
Een tennis elleboog ( epicondylitis lateralis) kan veroorzaakt worden door een minimale verschuiving van het kopje van het spaakbeen in de elleboog. Ook vinden we vaan een verdraaiing van de zesde nekwervel.

Bij een inklemmen van de handzenuw in de carpale tunnel is het zaak om de middenhandsbeentjes goed uit te lijnen. Ook hier is de stand van de nekwervels weer belangrijk.

Hoofdpijn / migraine / concentratieproblemen
Scheefstaande nekwervels kunnen alle vormen van hoofdpijn geven. Vaak is er ook spanning in het achterhoofd, " niet helder zijn", moe gevoel in de nek , druk achter de ogen of neus.

De bovenste borstwervels zijn van groot belang bij migraine.

Duizeligheid, coördinatieproblemen
Ons evenwicht systeem in de hersenen haalt een belangrijk deel van de informatie uit receptoren in de nekwervelkolom. Samen met de ogen en het evenwichtsorgaan in de oren bepaalt de nek onze stand in de ruimte. Bij scheefstand in de nek krijgen de hersenen verkeerde informatie. Dit kan duizeligheid geven, of het gevoel soms heel even uit balans te zijn bij bewegen van het hoofd. Bij ouderen kan dit ook leiden tot moeilijker lopen.

Whiplash
Het "whiplash" ongeval heeft zijn grootste bekendheid te danken aan de aanrijding van achteren. Hierbij maken de nek en het hoofd een beweging die overeenkomt met de punt van een knallende zweep. Vandaar het begrip "zweepslag". De krachten die bij zo'n zweepslag worden uitgeoefend op de nek zijn zeer groot, ook bij een relatief kleine botsing. Dit kán een oorzaak zijn van veel typische standsveranderingen van wervels in de nek. Daardoor is zo'n ongeval, soms jaren later, een bron van allerlei (vage) klachten in uw hoofd, duizeligheid, vlekken voor de ogen, "verstopte" neus, oorsuizen of klachten van de nek en de schouders. Er kunnen zelfs hartkloppingen en hyperventilatie door ontstaan. Minder bekend is dat elk ongeval waarbij het hoofd betrokken is, bijvoorbeeld stoten tegen een balk of vallen met de fiets, een "whiplash" afwijking kan geven. Mevrouw Sickesz ontdekte al in de zeventiger jaren, toen de term 'whiplash' nog niet bestond, dat er bij ongevalsslachtoffers een bepaalde verdraaiing van de nekwervels aanwezi was. Correctie van deze verdraaiing deed de tot dan toe onbehandelbare klachten vaak snel verdwijnen. Sedertdien is er in de OMG een grote deskundigheid en ervaring opgebouwd in het behandelen van deze aandoening.

Door ons is een speciale vragenlijst met evaluatie ontwikkeld voor deze bijzondere groep klachten. Hierdoor is de begin situatie helder vast te leggen en kan het vervolg gemeten worden. In de communicatie met verzekeraars tav gevolgschade na een aanrijding geeft deze evaluatie direct veel duidelijkheid.

KISS syndroom / huilbaby's
Een geboorte is een grote emotionele en fysieke gebeurtenis in een mens zijn leven. En dat is dan je intrede in de wereld.

Ook voor de moeder en de vader is het een grote gebeurtenis. De oplopende stress voor de bevalling ontgaat de baby niet. Ook al zijn de ouders nog zo lief.

Het valt voor sommige baby’s niet mee om snel te aarden op deze wereld. En dat laten ze merken!!! Huilen, krijsen, niet eten, vreemde houding, onrustig zijn enz.

Het behandelen van deze kleine wereldburgers doen we soms in combinatie met NEI therapie. Met de techniek van de neuro emotionele integratie methode wordt snel duidelijk welke emotionele onverwerkte probleempjes bij het kind en de moeder een rol spelen. Dit is snel te verhelpen.

Bij nauwkeurig onderzoek blijkt de fysieke boosdoener meestal een kleine verschuiving in de schedelbeenderen te zijn. De atlas of verdere nekwervels kunnen meedoen, maar spelen niet zo'n grote rol als vaak gedacht wordt.

Met de combinatie aanpak van lichamelijke en emotionele factoren bieden wij de baby en de ouders een snel herstel naar rust aan. "Wij hebben een ander kind gekregen!"

Maag- darmklachten
Maag klachten en klachten van een spastische dikke darm worden vaak bij "toeval" aangetroffen. Scheefstand in het gebied van de vijfde borstwervel is en veel voorkomende oorzaak van maagklachten en misselijkheid. Scheefstand in de lage borstwervelkolom is een veel voorkomende oorzaak van een spastische dikke darm. Obstipatie zien we vaak samengaan met scheefstand in de lendenwervelkolom.[Vervolginhoud]
CONTACT LELYSTAD

Dr. E.D. Keizer, arts
Botter 44-07
8243 JE Lelystad
Telefoon: 0320 252 323
Email: info@rugzorg.nl
WEBSITE

Home
Contact
Veel gestelde vragen
Disclaimer
Sitemap
Links
OVER KEIZER RUGPOLI

Bij Keizer Rugpoli behandelen wij klachten aan het bewegingsapparaat door middel van orthomanuele therapie. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht met klachten aan uw rug, nek of heupgewricht. Wij vinden een persoonlijke benadering belangrijk en stellen samen met u een behandelplan op, zodat u weer pijnloos door het leven kunt. Kies Keizer Rugpoli voor uw orthomanuele therapie